Energie thuis

Thuis is de plek waar we tot rust komen en weer energie opdoen. Het is echter ook de plek waar een groot deel van ons energieverbruik plaats vindt.

Om ons huis en sanitairwater te verwarmen, apparaten te laten draaien, onze mobiele apparaten op te laden e.d. Veel mensen kijken actief naar de mogelijkheden om energie in huis te besparen en/of duurzame energie op te wekken. Dit levert extra wooncomfort, zorgt voor een verlaging van de energielasten en is ook nog eens goed voor het milieu. De komende jaren zal hier blijvend aandacht voor zijn, vanuit bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Onder andere in het kader van het ‘Zeeuws Energieakkoord voor energiebesparing in de particuliere woningvoorraad’. In dit akkoord hebben 35 Zeeuwse organisaties als doel gesteld dat de particuliere woningvoorraad in 2045 volledig energieneutraal is.

Binnen het thema ‘Energie thuis streven de samenwerkende organisaties naar de ontwikkeling van twee hoofddoelstellingen.

1) Het werven en faciliteren van dertien actieve bewonersgroepen die met elkaar aan de slag gaan om goed voorbeelden te delen, voorbeeldprojecten uit te werken etc.

2) Het ontwikkelen van een gezamenlijke boodschap en een gezamenlijk informatieaanbod waarmee woningeigenaren kunnen worden geïnformeerd over de mogelijkheden van energiebesparing en duurzame energietechnieken.

Meld jouw project aan!

Heb je een leuk project met als thema energie? Laat het ons weten en meld je project aan!

Projecten over Energie thuis

Aardgasvrije woning Biesbosstraat Middelburg

In het Zeeuws Energieakkoord is afgesproken dat de volledige particuliere woningvoorraad in Zeeland in 2045 minstens energieneutraal is. Een enorme uitdaging want dit omvat circa 117.000...

Andere thema's