Over het Zeeuws Jaar van de Energie

Welkom op de website van het Zeeuws Jaar van de Energie. Het ‘Zeeuws jaar van de energie’ wordt georganiseerd door het programmateam Natuur- en Milieueducatie (o.a. Zeeuwse NME-centra, gezamenlijke gemeenten, provincie Zeeland en IVN Zeeland) in samenwerking met een brede vertegenwoordiging van Zeeuwse bedrijven en maatschappelijke organisatie. De ontwikkeling van dit themajaar vindt zijn oorsprong in het ‘Zeeuws jaar van de bodem (2015)’. Dit was zo een groot succes dat de samenwerkende organisaties de themagerichte aanpak door zetten.

Gedurende het hele jaar worden in Zeeland allerlei activiteiten en projecten ontwikkeld om energie, in de breedste zin van het woord, onder de aandacht te brengen. Het vergroten van de kennis en bewustwording rondom energie, energiebesparing en duurzame energietechnieken is hierbij het hoofddoel. Er worden activiteiten en projecten ontwikkeld rondom vier sub thema’s:

  • Energie in huis
  • Energie op het werk
  • Energie op vakantie en in de vrije tijd
  • Energie op school.

 

Onze partners

Het Zeeuwse Jaar van de Energie wordt niet door een centrale organisatie ontwikkeld. Het omvat een brede samenwerking van Zeeuwse overheden, maatschappelijke organisaties, en bedrijven. Bent u benieuwd welke organisaties actief meewerken aan het Zeeuws Jaar van de Energie? Klik hier voor een overzicht van al onze partners.