Duurzame Particuliere Woningverbetering

Maandag, 15 mei 2017 - Gemeente Terneuzen kent al sinds jaren de Stimuleringsregeling Duurzame Particuliere Woningverbetering (DPW). Met deze regeling kan tegen een aantrekkelijke rente een lening worden aangevraagd voor het treffen van maatregelen aan de woning.

Denk hierbij aan het opheffen van bouwtechnische gebreken, het levensloop bestendig maken of het verduurzamen van de woning. Vele woningeigenaren hebben op deze manier geïnvesteerd in hun woning. Door het succes van de regeling heeft de gemeente Terneuzen wederom geld beschikbaar gesteld om de regeling te kunnen voortzetten. Iets voor u? Kijk voor o.a. de voorwaarden, aanvraagformulier, de procedure ed. op www.terneuzen.nl Op www.duurzaambouwloket.nl staan alle mogelijke subsidies en leningen overzichtelijk bij elkaar.